גישה ליברלית לזכות העמידה להגשת תביעות להסרת קיפוח המיעוט גם למי שמחזיק ב-50% או יותר ממניות החברה

ביום 23.11.2018 ניתנה החלטה בבקשה לצו מניעה זמני על-ידי בית המשפט המחוזי (נצרת) כבוד השופט יונתן אברהם בתא (נצ') 14100-09-18.

במסגרת סכסוך מסחרי, קבע בית המשפט כי אחת החלופות שעמדה בפני המבקשת  – בעלת מניות בחברה – היא הגשת תביעה להסרת קיפוח לפי סעיף 191 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

בית המשפט חזר על הפרשנות הליברלית  שניתנה בפסיקה לזכות העמידה בתביעה להסרת קיפוח, גם במקרים בהם בעל המניות הטוען לקיפוח מחזיק ב-50% ואף יותר ממניות החברה, בתנאי שבעל מניות המיעוט יש את הכוח להביא את החברה לקבלת החלטות.

באותה החלטה הפנה בית המשפט (פסקה 60 שם) לספרם של עו"ד ערן שפינדל ועו"ד יעל זכות: "מאבק בעלי מניות" – עילת הקיפוח בחברה פרטית וציבורית, תשע"ז – 2017 בעמ' 137- 138".

עיון בספר מלמד שהגישה הליברלית "לזכות העמידה" בעילה להסרת קיפוח במסגרת סכסוכים ומחלוקות בין בעלי מניות, אינה מתמצה בהכרח לבעל מניות מיעוט או אף לבעל מניות רוב, אלא לעיתים אף למי שאינו מחזיק במועד הגשת התביעה במניות בחברה, אולם טוען לזכותו לרישום כאמור.

מחלוקות בין בעלי מניות בחברה, סכסוך בין שותפים, עילת קיפוח המיעוט ונושאים רבים נוספים זוכים לניתוח נרחב בספר "מאבק בעלי מניות – עילת הקיפוח בחברה ציבורית ופרטית" (עו"ד שפינדל, עו"ד זכות, הוצאת בורסי, 2017).