נדחתה טענת התיישנות ביחס לאירועים שהתרחשו לפני שנים רבות, בנימוק כי מדובר ב”קיפוח מתמשך” שעילתה “נולדת כל יום מחדש”

נדחתה טענת התיישנות ביחס לאירועים שהתרחשו לפני שנים רבות, בנימוק כי מדובר ב"קיפוח מתמשך" שעילתה "נולדת כל יום מחדש"

ביום 21.5.2019 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי, כבוד השופט יונתן אברהם בתא (נצ') 39974-02-16.

במסגרת סכסוך בין בעלי מניות בחברה משפחתית הועלתה, בין היתר טענת התיישנות על-ידי בעלי מניות הרוב, בהתבסס כי מצב הדברים עליו מלין המיעוט החל, לטענת בעלי מניות המיעוט, שנים רבות לפני הגשת התביעה.

בעלי מניות הרוב הפנו לנוסח כתב התביעה של בעלי מניות המיעוט: "…מזה 12 שנה ואף יותר, החברה אינה פעילה; אינה מכנסת אסיפות כלליות.. אינה מגישה דו"חות שנתיים לרשם החברות…".

אף על פי כן, בית המשפט דחה בפסק דינו את טענת ההתיישנות, עת נסמך על העובדה שהקיפוח של בעלי מניות המיעוט הינו "קיפוח מתמשך" ומכאן שעילתה מתחדשת מידי יום.

בפסק הדין הפנה בית המשפט לספרם של עו"ד ערן שפינדל ועו"ד יעל זכות "מאבק בעלי מניות – עילת הקיפוח בחברה ציבורית ופרטית" (הוצאת בורסי, 2017), הבוחן את תוכנה והיקפה של עילת ההתיישנות במסגרת סכסוכים בין בעלי מניות (סכסוכים בין שותפים), תוך שנקבע:

"עת עסקינן בקיפוח שהינו קיפוח מתמשך, הרי שעילה זו מתחדשת מידי יום והיא נולדת למעשה כל יום מחדש (וראו לעניין זה – ערן שפינדל מאבק בעלי מניות עילת קיפוח בחברה פרטית וציבורית, התשע"ז – 2017, בעמ' 237 להלן: (" שפינדל"). לפיכך, שעה שהאירועים הנטענים התרחשו לכאורה  אף עד שבע שנים אחורה, הרי שאני דוחה את הטענה."

מחלוקות בין בעלי מניות בחברה, סכסוך שותפים, עילת קיפוח המיעוט ונושאים רבים נוספים זוכים לניתוח נרחב בספר "מאבק בעלי מניות – עילת הקיפוח בחברה ציבורית ופרטית" (עו"ד שפינדל, עו"ד זכות, הוצאת בורסי, 2017).