פרסום ספר משפטי

"מאבק בעלי מניות, עילת הקיפוח בחברה פרטית וציבורית"

אודות הספר: בשנים האחרונות, ובייחוד עם הקמתו של בית המשפט לעניינים כלכליים, חלה התפתחות משמעותית בהלכות המסדירות את מערכת היחסים בין בעלי מניות בחברה. ספר זה מציג לראשונה, בצורה מקיפה ומעודכנת, את עילת קיפוח בעלי המניות. 

הספר מנתח את מגוון המקרים הבאים בגדר קיפוח, הסעדים והתרופות להסרתו והקשר לעילות אחרות בתחום דיני החברות ודיני החוזים. כל זאת, לצד סקירה מקיפה של סוגיות ראייתיות ודיוניות.

הספר זוכה להכרה ולהפניה בפסיקותיו של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים והמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל-אביב, בכך מעניק הספר בידי ציבור המשפטנים כלי עזר חיוני במתן ייעוץ שוטף לחברות ולניהול מאבקים משפטיים המתעוררים בין בעלי מניות בחברה פרטית וציבורית. עילת הקיפוח נבחנת בספר זה, בין היתר, בנושאים הבאים:

  • חובת אמון, הגינות ותום לב
  • סמכויות בעלי מניות ונושאי משרה
  • ריקון קופתה של החברה
  • תקנון חברה והסכם בעלי מניות
  • היקף מסירת מידע
  • מינוי חוקר לבדיקת חשדות
  • דילול, מיזוג והצעת רכש
  • רכישה כפויה
  • שווי מניות הוגן
  • סיום העסקה ופיטורין

הקדמה לספר מאת שופט בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' יורם דנציגר: "הספר שלפנינו מציג בצורה סדורה ויסודית את הנסיבות השונות להכרה בעילת הקיפוח במסגרת מאבקים המתנהלים בין בעלי מניות בחברות פרטיות וציבוריות, תוך סקירה מקיפה ומעמיקה של מגוון הסעדים להסרת הקיפוח […] צירופם של כלל שערי הספר, מוביל לכדי יצירת תמונה שלמה ומלאה של התחום המשפטי אותו בחרו המחברים לחקור".

להמשך קריאה לחצו כאן

לרכישה: ניתן לפנות להוצאת הספרים בורסי וכן באתר בקישור הבא