צוות המשרד

עו”ד ערן שפינדל

עו”ד שירי שירן

עו”ד שירה סגמן

עו”ד גילי קמר

עו”ד רוני שאול

ארז רשמי מותאם-

עו”ד ארז גוטרמן