צוות המשרד

עו”ד ערן שפינדל

עו”ד יעל זכות

עו”ד שירי שירן

עו”ד שירה סגמן

עו”ד רוני שאול