סכסוך בין בעלי מניות שהוביל לסעד של "רכישה כפויה" על רקע ביטול מינוי בדירקטוריון, מניעת גישה למסמכים ושלילת זכות ליהנות מרווחי החברה

ביום 20.7.2017 ניתן פסק דין על-ידי בית המשפט המחוזי (המחלקה הכלכלית) השופטת רות רונן בה"פ 6750-06-16 אשר נדרש להכריע בסכסוך…